Ghé thăm “Miền ước mơ, Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ…” một lần rồi cứ lưu luyến mãi. Thiên nhiên ưu đãi cho Hà Tiên một tổng thể…